De School

Schooltijden:
Ma, Di, Wo, Do, Vrij:  08:45 - 14:15 uur

De missie van De Driesprong:
Wij zijn een orthodidactische en orthopedagogische school voor leerlingen die in het basisonderwijs om uiteenlopende redenen niet op hun plek zitten. De Driesprong is een oecumenische maar tevens ook multiculturele school. Kinderen van alle gezindten zijn welkom. Het uitgangspunt van ons onderwijs is dat we de eigenheid van het kind accepteren.

We bieden veiligheid en hebben respect voor elkaar. Zowel voor ouders als voor kinderen zijn we een betrouwbare partner. De sociaal-emotionele ontwikkeling is voorwaardelijk en ondersteunend voor het leerproces. We gaan uit van de mogelijkheden van het kind en bieden een structuur die gericht is op het maximaal haalbare van ieder individueel kind.

Ons leersysteem
Op de Driesprong krijgt uw kind veel aandacht. Wij bieden een uitgebreid zorgsysteem op het gebied van o.a. remedial teaching, logopedie en speltherapie, datgene dat nodig is om het maximale uit uw kind te halen. Ieder kind is uniek en heeft ook een eigen en unieke benadering nodig om het leerproces te optimaliseren.

Sinds schooljaar 2016 - 2017 zijn wij gestart met een kleutergroep en bieden wij onderwijs aan leerlingen van 4 tot en met 13 jaar

wij bieden:

 • Meer individuele aandacht door kleinere klassen
 • Meer aandacht voor structuur en duidelijkheid
 • Lesstof toegespitst op de onderwijsbehoefte van het kind
 • Een positieve benadering van (het kunnen van) het kind
 • Uitgebreide expertise om het kind optimaal te laten leren
 • Een veilig pedagogisch klimaat
 • Een zeer gemotiveerd en deskundig team


 •  

  Werken op onze school?

  Bekijk onze actuele vacatures

  Wij zijn een stage leerbedrijf. Wij bieden stage plaatsen aan 3e en 4e jaars studenten van relevante opleidingen zoals PABO of Pedagogiek.  

  Download onze volledige schoolgids


  In 2017 is de school voor het laatst bezocht door de onderwijsinspectie als onderdeel van het vierjaarlijks onderzoek naar de scholen onder bestuur van Stichting Kolom.

  Download ons schoolondersteuningsprofiel

  Inspectieverslag 2014
  Inspectieverslag 2017


  Klik op de onderstaande links voor meer informatie over:

  SWV Passend Onderwijs Amsterdam Diemen (verwijzingstraject naar SBO)

  Stichting Kolom (Bestuur)