De Drie V's van de Driesprong

Een goed pedagogisch klimaat is een belangrijke voorwaarde om kinderen te kunnen laten leren. Leerlingen komen immers pas echt tot leren wanneer ze zich veilig, gewaardeerd en gerespecteerd voelen op school. De slogan van de stichting Kolom “Ruimte voor leren” sluit dan ook aan bij onze missie. Het uitgangspunt van ons onderwijs is dat we de eigenheid van het kind accepteren. We dragen zorg voor een gestructureerd schoolklimaat, bieden veiligheid en hebben respect voor elkaar.

Om ons pedagogisch klimaat verder te optimaliseren en de kwaliteit te waarborgen, hebben wij sinds januari 2016 twee gedrag specialisten aangesteld. Zij vormen samen met de directeur, intern begeleider, orthopedagoog en speltherapeut de werkgroep gedrag. De werkgroep zal het team aansturen op het gebied van veiligheid en gedrag op school.

Een veilige school
Wij streven naar een veilige school. Om dit te realiseren, werken we vanuit drie kernwaarden, de drie V’s van de Driesprong, te weten:

Verantwoordelijk
Vertrouwen
Vriendelijk

In ons veiligheidsprotocol staat beschreven hoe we vanuit deze kernwaarden voor het team, onze leerlingen, ouders en professionals een veilige school willen zijn. We kijken op welke manier we veiligheid binnen de school kunnen realiseren en kunnen blijven waarborgen maar ook hoe we handelen bij grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast vinden we het belangrijk de samenwerking met ouders te optimaliseren en ons als team te blijven professionaliseren.