Jaarkalenderaugustus 2017 september 2017
04 september
05 september
Studiedag 1 (leerlingen vrij)
Eerste schooldag
12 september
Algemene ouderavond
oktober 2017 november 2017
21 t/m 29 oktober
Herfstvakantie
16 november
  Studiedag 2 (leerlingen vrij)
december 2017 januari 2018
05 december
13 december
22 december
23 t/m 07 januari
Sinterklaasviering
Studiedag 3 (leerlingen vrij)
Kerstviering
Kerstvakantie
23 dec t/m 07 jan
08 januari
Kerstvakantie
Studiedag 4 (leerlingen vrij)
februari 2018 maart 2018
20 februari
25 feb t/m 04 mrt
Studiedag 5 (leerlingen vrij)
Voorjaarsvakantie
30 mrt t/m 02 apr
 
Pasen (leerlingen vrij)
 
april 2018 mei 2018
03 april
27 apr t/m 13 mei
Studiedag 6 (leerlingen vrij)
Meivakantie
27 april t/m 13 mei
21 mei
Meivakantie
Pinksteren
juni 2018 juli 2018
18 juni t/m 20 juni
21 juni
22 juni
Schoolkamp
Compensatiedag
Lesdag (studiedag vervallen)

 
20 juli
21 juli t/m 02 sep


Reservedag*
Zomervakantie
augustus 2018 september 2018
21 jul t/m 02 sep
Zomervakantie
03 september
 
  aanvang schooljaar 2018/2019
 

*Reservedag: dag gereserveerd voor calamiteiten. Indien er gedurende het schooljaar geen calamiteiten plaatsvinden, zullen de leerlingen vrij zijn deze dag.

Deze jaarplanning is onder voorbehoud van wijzigingen en zal gedurende het schooljaar bijgewerkt worden.